Digital

“Ideja ovogodišnjeg modula je da se iz više uglova sagleda prisustvo kroz digitalne kanale: kako se postavlja digitalno prisusto sa strane brenda, kako se planiraju mediji, kolika je važnost podataka i kako YouTube, kao vodeća video platforma, utiče na brend.”

Marija Joksimović

Managing Director (SVA New Concept)

Ciljevi modula:

– Razumevanje digitalnih kanala komunikacije i specifičnosti svakog.
– Šta je potrebno da znamo kako bismo ispravno planirali digital prusustvo.

Teme:

– Kako se snaći u digitalnom svetu
– Kako koristimo podatke i šta sa time što imamo
– Kako se brendovi pozicioniraju na digital i kako se adaptiraju tokom COVID-a

PREDAVAČI I UČESNICI PANELA

-Ljiljana Vučetić-

-Ljiljana Vučetić-

Media and Digital Marketing Manager Srbija, Molson Coors
-Vera Radanović-

-Vera Radanović-

Head of Digital, Media House
-Momčilo Radovanović-

-Momčilo Radovanović-

Agency Development Manager, Google