Istraživanja

“Marketing istraživanja po definiciji jesu sistemsko prikupljanje, analiza i interpretacija (kreiranje insight-a) informacija relevantnih za marketing odlučivanje. Budući da se u osnovi bave informacijama, ne čudi što nova industrijska revolucija zasnovana na podacima u velikoj meri menja industriju marketing istraživanja. Prvo, marketing istraživačima su sada na raspolaganju podaci o ponašanju potrošača o kojima su ranije samo mogli da sanjaju, drugo marketing automatizacija istiskuje potrebu za kreiranjem insight-a (odnosno istiskuje potrebu za marketing istraživanjima). Ima li uopšte potrebe za insight-om kada smo već izabrali najoptimalniji mogući odgovor?“

Marijana Agić Molnar

CEO and Data Strategist

Ciljevi modula:

– Objektivno odgovaranje na pitanje ima li industrija marketing istraživanja budućnost i kakva je.
– Inspirisanje polaznika za kreativnu upotrebu novih podataka i nove analitike, kako bi upoznali svog potrošača.

Ishodi modula:

– Razjasniti u kojoj formi opstaju marketing istraživanja i šta neće nestati u srednjem roku.
– Razumeti koji podaci o potrošaču mogu biti na raspolaganju van tradicionalnih proizvođača podataka.
– Inspiracija za kreativno kombinovanje.

Teme:

– Osvrt na izmenjenu marketing istraživačku industriju – šta je sada posao istraživača?
– Novi načini dolaženja do insight-a
– Prostor za nove izvore podataka van tradicionalnih agencija

PREDAVAČI I UČESNICI PANELA

-Katarina Todorović-

-Katarina Todorović-

Product Owner, United.Cloud
-Marijana Kristić-

-Marijana Kristić-

VP of Sales and Marketing, EyeSee
-Mihailo Ponjavić-

-Mihailo Ponjavić-

CEO, Superkartica
-Dr Vuk Vuković-

-Dr Vuk Vuković-

CEO, Oraclum

-Predrag Kurčubić-

-Predrag Kurčubić-

Managing Director, Ipsos Adria East
-Predrag Ćirović-

-Predrag Ćirović-

Managing Director, GfK Belgrade